Afspraken en behandelingen

Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit 24 uur van te voren aan ons door te geven. Dit kan telefonisch (026-3621010) of via email: balie@tandartsklaassen.nl Indien de afspraak niet of niet tijdig is geannuleerd, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

contact opnemen

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend. Of u dient hiervoor zelf een schriftelijk verzoek in via balie@tandartsklaassen.nl

 

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen zodat wij veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig kunnen ontdekken. Wij raden u aan om in overleg met de behandelaar elke 6 maanden een afspraak te maken voor controle en gebitsreiniging.

 

In onze praktijk worden regelmatig röntgenfoto’s genomen (Bite-wings en OPG). De frequentie hiervan is afhankelijk van uw gebitssituatie. In geval van pijnklachten of bij het ontdekken van bijzonderheden tijdens een periodieke controle worden soms ook foto’s genomen. Op deze manier verkrijgen wij extra informatie voor het stellen van een juiste diagnose.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over onze praktijk of over een behandeling, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Zodat wij samen met u kunnen zoeken naar een oplossing voor het probleem. Tandartsenpraktijk Klaassen is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.

Het aanvragen van een second opinion houdt in dat er een consult plaatsvindt bij een andere tandarts binnen of buiten onze praktijk. Tijdens dit consult vindt er een onderzoek plaats en wordt desgewenst informatie verzameld (bijvoorbeeld röntgenfoto’s of een pocketstatus). Deze tandarts mag echter geen behandeling uitvoeren, dit is in strijd met de geldende beroepsregels. De besproken problematiek en bevindingen worden altijd schriftelijk overlegd met uw eigen tandarts.

Onze declaraties worden aangeleverd aan Infomedics. Infomedics zal uw nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien u (voor een deel) onverzekerd blijkt te zijn, krijgt u de (rest)nota van Infomedicsmthuisgestuurd. U dient deze dan te voldoen middels de meegestuurde acceptgiro. Bij vragen over uw nota kunt u contact opnemen met Infomedics (www.infomedics.nl).

Wij verzoeken u om vóór het betreden van de behandelkamer uw mobiele telefoon uit te schakelen. Het gebruik van de mobiele telefoon in de wachtkamer is wel toegestaan

Indien uw gezondheidssituatie verandert dient u dit bij uw bezoek aan uw behandelaar te melden. Denkt u hierbij aan verandering van medicatie, zwangerschap, allergie of specialistische hulp e.d.

Wanneer de praktijk gesloten is, of onbereikbaar blijkt, kunt u voor spoedeisende hulp bellen naar de Doktersdienstcentrale via telefoonnummer: 0900-1515.

Indien u meer dan 2 jaar onze praktijk niet heeft bezocht voor een periodieke controle ontvangt u een herinnering van ons. Wanneer u hier niet op reageert, houden wij ons het recht voor u als patiënt uit te schrijven uit de praktijk.

Bij niet nakomen van gemaakte afspraken, of bij uitblijven van betaling van de factuur, houden wij ons het recht voor u uit te schrijven als patiënt.